Клінічне терапевтичне відділення №1

 • 60
  Ліжок
 • 4
  Лікаря
 • 14
  Медсестер
 • 9
  Молодших медичних сестер

Опис

Лікування хворих з поєднаною, та в більшості випадків, декомпенсованою патологією внутрішніх органів, а також пацієнтів ревматологічного профілю. Такі пацієнти, як правило, уже пройшли багато етапів обстеження та лікування, але не відчули істотного покращення стану. Тому ведення таких хворих вимагає від лікарів та середнього медичного персоналу високої професійної підготовки, володіння новітніми вітчизняними та світовими протоколами обстеження та лікування, дотримання засад медичної етики і деонтології.

Діагностичні можливості стаціонару (широкий спектр лабораторних методів обстеження та досліджень, ультразвукове обстеження внутрішніх органів і судин, у тому числі доплерівські моніторинг, рентген-діагностика, електрокардіографічні дослідження, у тому числі на 6-ти канальному електрокардіографі і проведення цілодобового  холтерівського моніторингу артеріального тиску та електрокардіографії, езофагодуоденоскопія, фіброколоноскопія) дозволяють виявляти складні коморбідні захворювання.

Високий рівень надання медичної допомоги у терапевтичному відділенні забезпечується також консультативною роботою співробітників кафедри пропедевтики Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова: проф. Мостового Ю.М., проф. Пентюк Н.О., доц. Слепченко Н.С., доц. Степанюк А.Г.

 • Основний пріоритет терапевтичного відділення — надання якісної спеціалізованої медичної допомоги хворим з тяжкою поєднаною патологією внутрішніх органів.

Допомога надається у режимі 24/7 за умовами Договорів з Національною Службою Здоров’я України пацієнтам у невідкладних станах, у разі самозвернення чи якщо пацієнта доставлено бригадою ШМД, планово — за направленням сімейного чи лікуючого лікаря.

 • Бровко Олена Олексіївна
  Завідувачка відділенням
 • Свинобой Інна Анатоліївна
  Старша медична сестра
Онлайн запис