Мобілізація медпрацівників

Після оголошення загальної мобілізації в Україні проводиться призов на військову службу громадян, зокрема медичних працівників, які є військовозобов’язаними або резервістами. Мобілізація медпрацівників в умовах воєнного стану проводиться на таких самих умовах та в такому самому порядку, як і мобілізація всіх інших категорій населення. З’ясуємо детальніше.

 

Кого можуть мобілізувати?

Мобілізація — це комплекс заходів, спрямованих на переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту — на організацію і штати воєнного часу.

Мобілізація в Україні:

 • є загальною
 • проводиться упродовж 90 діб з набрання чинності відповідним Указом Президента.

Загальній мобілізації підлягають:

 • військовозобов’язані — особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави
 • резервісти — особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період.

Призивають тих, хто не має підстав для звільнення від мобілізації.

 

Чи військовозобов’язані жінки-медики

Медичні працівники-жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути мобілізовані на військову службу у воєнний час.

Відповідно до ч. 11 ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-ХІІ на військовий облік беруть жінок, які:

 • мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України
 • придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком

Перелік спеціальностей, по одержанні яких придатні до військової служби жінки перебувають на військовому обліку, затверджений Постановою КМУ «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік» від 14.10.1994 № 711.

УВАГА! Медична спеціальність входить до Переліку № 711, тобто нині військовозобов’язані медсестри, а також інші медичні працівники.

Відповідно жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені до виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час (ч. 12 ст.1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

 

Які медики не підлягають мобілізації

Визначені випадки, коли медики військовозобов’язані не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Зокрема, якщо вони:

 • заброньовані на період мобілізації та на воєнний час в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України
 • визнані відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців
 • мають на утриманні
  • троє і більше дітей віком до 18 років
  • дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років
  • дитину з інвалідністю, яка має будь-які види порушень функцій організму ІІІ-ІV ступеня їх вираження та обмеження життєдіяльності будь-якої категорії ІІ-ІІІ ступеня їх вираження відповідно до критеріїв встановлення інвалідності дітям, затверджених Кабінетом Міністрів України, або дитину з інвалідністю, яка має функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, що відповідають критеріям для встановлення І чи ІІ групи інвалідності для повнолітньої особи згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України
  • повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, до досягнення нею 23 років
  • дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18р
 • самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років
 • зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд

Призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають також медичні працівники, які:

 • є здобувачами фахової передвищої та вищої освіти, асистентами-стажистами, аспірантами та докторантами, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти
 • є науковими і науково-педагогічними працівниками закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше як на 0,75 ставки
 • мають близьких родичів (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повноюрідний, неповноюрідний) брат чи сестра), які загинули або пропали безвісти під час проведення АТО, з числа:
  • військовослужбовців або працівників утворених відповідно до законів України військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення
  • працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення АТО та загинули або пропали безвісти під час забезпечення проведення АТО безпосередньо в районах та у період її проведення
  • осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування
   • були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів
   • не були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання АТО у взаємодії з утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Бронювання медичних працівників

Порядок бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби Збройних Сил України, інших військових формувань, населення в умовах правового режиму воєнного стану визначає постанова КМУ від 03.03.2022 № 194 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану».

Алгоритм бронювання медичних працівників:

 1. Підприємство збирає і формує список військовозобов’язаних, яких бронює, з відповідним обґрунтуванням
 2. Підприємство передає готовий список до того чи того державного органу чи органу державної влади
 3. Орган направляє списки до Мінекономіки
 4. Мінекономіки узгоджує списки заброньованих військовозобов’язаних з Міністерством оборони

Зрештою отримують погоджені списки, що містять дані заброньованих військовозобов’язаних медичних працівників.

У рішенні Мінекономіки зазначається строк дії відстрочки, який не може перевищувати шести місяців.

 УВАГА! Бронювання здійснюють державні органи, а не медзаклади!

Забронювати можуть лише тих, хто задовольняє потреби ЗСУ, інших військових формувань або населення для забезпечення потреб життєдіяльності.

Якщо медики військовозобов’язані звільняються, бронювання з них автоматично знімається.

 

Мобілізація медпрацівників: алгоритм

Уповноваженими особами для вручення повісток є співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (Закон України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію»).

Повістки громадянам можуть також вручати посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Медпрацівник, який отримав мобілізаційне розпорядження, повістку керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, зобов’язаний:

 • з’явитися до військової частини або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих документах; із собою взяти оригінали документів, вказаних у повістці, а також за необхідності оригінали документів, які підтверджують підстави для звільнення від мобілізації
 • повідомити про призив на військову службу керівника закладу охорони здоров’я: надати заяву та мобілізаційний документ для оформлення наказу про увільнення від роботи у зв’язку із призивом на військову службу під час мобілізації

Обов’язково повідомляйте керівника, адже він має виконати низку дій, щоб зберегти за вами робоче місце та дотримати всіх інших гарантій.

УВАГА! Неявка у військкомат є адміністративним правопорушенням.

За медпрацівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, зберігаються:

 • місце роботи
 • посада
 • середній заробіток

Грошове забезпечення таким особам виплачують за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей».

 

Джерело: https://www.medsprava.com.ua/article/2486-moblzatsya-medpratsvnikv-2022-chi-vs-mediki-vyskovozobovyazan

Інші новини

prev
next
Онлайн запис