Що потрібно знати про медичний висновок про тимчасову непрацездатність?

З 1 жовтня 2021 року в Україні було впроваджено формування електронних лікарняних. Для лікарів головною відмінністю при проведенні експертизи втрати тимчасової непрацездатності стала фактична відмова від видачі паперових бланків листків непрацездатності та перехід до процесу формування електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність (далі — МВТН). За цей час в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я (далі — ЕСОЗ) було сформовано понад 13 млн МВНТ, при цьому більше ніж 60% МВТН було сформовано сімейними лікарями та близько 40% — лікарями спеціалізованої медичної допомоги.

У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров’я України надає певні роз’яснення щодо формування МВТН.

Основним нормативно-правовим актом (далі — НПА), що регулює питання МВТН, є Порядок формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я (далі — Порядок), затверджений наказом МОЗ від 01.06.2021 № 1066 «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки». Крім цього, в процесі роботи з МВТН враховуються норми НПА, затверджених наказами МОЗ від 17.06.2021 № 1234 «Про затвердження Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності» (далі — Порядок ЛН), від 18.09.2020 № 2136 «Деякі питання ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я» та від 28.02.2020 № 587 «Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я».

📖 Медичний висновок про тимчасову непрацездатність — це електронний документ, що формується на підставі електронних медичних записів в системі та містить висновок лікаря про тимчасову або постійну втрату працездатності, придатність до певних видів діяльності, про стан здоров’я пацієнта або щодо інших питань, визначених законодавством.’.

💬У Порядку визначено перелік категорій, за якими може бути сформований МВТН, а саме:

♦️ «Захворювання або травма загального характеру»,

♦️ «Догляд за хворою дитиною»,

♦️ «Догляд за хворим членом сім’ї»,

♦️ «Догляд за дитиною у разі хвороби особи, яка доглядає за дитиною»,

♦️ «Карантин»,

♦️ «Обсервація, самоізоляція під час дії карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,

♦️ «Переведення особи на легшу роботу»,

♦️ «Лікування в санаторно-курортному закладі»,

♦️ «Ортопедичне протезування»,

♦️ «Вагітність та пологи».

 

‼️МВТН формується тим лікарем, який надає медичну допомогу, створює відповідні електронні медичні записи та, власне, проводить лікарську експертизу щодо тимчасової втрати непрацездатності.

 

📖 Проведення експертизи тимчасової втрати працездатності регулюється Порядком організації експертизи тимчасової втрати працездатності, затвердженим наказом МОЗ від 09.04.2008 № 189.

МВТН має бути сформований лікуючим лікарем днем проведення експертизи при зверненні пацієнта, якщо згідно з висновком лікаря пацієнт має тимчасову втрату непрацездатності. У випадку надання допомоги та проведення експертизи лікарем за місцем проживання пацієнта створення відповідних електронних медичних записів (далі — ЕМЗ) та формування на їх підставі МВТН дозволяється на наступний день (перший абзац пункту 7 розділу 4 Порядку) з зазначенням дати початку тимчасової непрацездатності з дати проведення огляду та експертизи. У разі недоступності електронної медичної інформаційної системи (далі — МІС) або неможливості обміну даними між електронною МІС та центральною базою даних ЕСОЗ через їхню технічну есправність, або у разі відсутності відповідної технічної можливості в ЕСОЗ лікуючий лікар може сформувати МВТН не пізніше ніж на п’ятий день встановлення факту тимчасової непрацездатності (другий абзац пункту 7 розділу 4 Порядку).

У категорії «Захворювання або травма загального характеру» максимальна безперервна тривалість одного МВТН становить 30 днів (пункт 4 розділу 3 Порядку). Тривалість МВТН в інших категоріях є різною та унормована розділом 3 Порядку. Протягом одного випадку непрацездатності може бути сформовано декілька МВТН, при цьому кожен наступний має посилатися на попередній для коректного формування ланцюга.

Якщо пацієнту в межах одного випадку непрацездатності медична або реабілітаційна допомога надається кількома лікарями (незалежно від того, чи лікарі працюють в одному, чи в різних), кожен лікуючий лікар формує свій МВТН та підставі своїх ЕМЗ.

 

Інші новини

prev
next
Онлайн запис