Платні послуги

 • Клініко-діагностичні дослідження
  • Клінічний аналіз крові (гемоглобін, ШОЕ, лейкоцити)
   55 грн.
  • Визначення рівня гемоглобіну
   29 грн.
  • Визначення кількості еритроцитів
   30 грн.
  • Визначення осмотичної резистентності еритроцитів
   88 грн.
  • Аналіз крові на ретикулоцити
   44 грн.
  • Визначення кількості лейкоцитів
   29 грн.
  • Визначення кількості тромбоцитів
   46 грн.
  • Визначення гематокриту
   59 грн.
  • Загальний аналіз крові (гемоглобін, ШОЕ, лейкоцити) з лейкоцитарною формулою
   66 грн.
  • Гематологічний аналіз крові (гемоглобін, ШОЕ, лейкоцити, еритроцити, тромбоцити, з лейкоцитарною формулою з ручним підрахунком)
   100 грн.
  • Виявлення малярійного плазмодія та мікрофілярій
   131 грн.
  • Визначення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ)
   27 грн.
  • Гематологічний аналіз крові на гематологічному аналізаторі (18 показників)
   46 грн.
  • Гематологічний аналіз крові на гематологічному аналізаторі (18 показників) з лейкоцитарною формулою з ручним підрахунком
   60 грн.
  • Визначення протромбінового часу
   43 грн.
  • Визначення міжнародного нормалізованого відношення (МНВ)
   74 грн.
  • Дослідження системи згортання крові. Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, час рекальцифікації плазми, фібриноген А, фібриноген В, фібринологічна активність)
   168 грн.
  • Визначення часу згортання крові
   32 грн.
  • Визначення тромбінового часу
   62 грн.
  • Визначення активованого часткового тромбопластинового часу
   53 грн.
  • Клінічний аналіз сечі
   51 грн.
  • Визначення концентрації діастази у сечі
   63 грн.
  • Визначення кетонових тіл у сечі (ацетон сечі)
   21 грн.
  • Визначення глюкози у сечі
   33 грн.
  • Визначення глюкози у сечі з використанням глюкофану
   21 грн.
  • Визначення показників глюкозуричного профілю
   29 грн.
  • Визначення білкових тіл Бен-Джонса
   30 грн.
  • Визначення жовчних пігментів сечі
   23 грн.
  • Визначення добової протеїнурії
   18 грн.
  • Аналіз сечі за Нечипоренко
   23 грн.
  • Аналіз сечі за Зимницьким (8 порцій)
   34 грн.
  • Дослідження спинно-мозкової рідини. Загальний аналіз
   66 грн.
  • Дослідження спинно-мозкової рідини. Мікроскопія
   23 грн.
  • Дослідження на мікробактерії туберкульозу
   60 грн.
  • Дослідження рідини серозних порожнин, загальний аналіз
   32 грн.
  • Дослідження рідини серозних порожнин, мікроскопія 34,00
   34 грн.
  • Дослідження харкотиння, загальний аналіз
   35 грн.
  • Бактеріоскопія на присутність кислотостійких паличок (КСП)
   118 грн.
  • Загальний аналіз жовчі
   285 грн.
  • Дослідження жовчі на лямблії
   39 грн.
  • Копрограма (клітковина, яйця гельмінтів, ентеробіоз, прихована кров, найпростіші, стронгілоідоз)
   49 грн.
  • Аналіз на яйця гельментів
   31 грн.
  • Аналіз зішкрібу на ентеробіоз
   22 грн.
  • Визначення прихованої крові в калі
   22 грн.
  • Дослідження на найпростіші і стронгілоїдоз
   22 грн.
  • Визначення глюкози у сироватці крові
   43 грн.
  • Моніторинг рівня глікемії - глікемічний профіль
   83 грн.
  • Тест на толерантність до глюкози (Глюкозотолерантний тест)
   143 грн.
  • Визначення глікованного гемоглобіну крові
   104 грн.
  • Визначення холестерину у сироватці крові
   69 грн.
  • Визначення бета-ліпопротеїдів у сироватці крові
   55 грн.
  • Визначення тригліцеридів (на біохімічному аналізаторі) у сироватці крові
   56 грн.
  • Визначення холестерину ліпопротеїдів високої щільності у сироватці крові (на біохімічному аналізаторі)
   90 грн.
  • Визначення холестерину ліпопротеїдів низької щільності у сироватці крові (на біохімічному аналізаторі)
   103 грн.
  • Визначення холестерину у сироватці крові (на біохімічному аналізаторі)
   45 грн.
  • Ліпідограма (холестерин, ліпопротеїди високої та низької щільності, тригліцериди)
   192 грн.
  • Визначення К (калію) у сироватці крові
   76 грн.
  • Визначення Na (натрію) у сироватці крові
   102 грн.
  • Визначення Ca (кальцію) у сироватці крові
   65 грн.
  • Визначення Fe (заліза) у сироватці крові
   40 грн.
  • Визначення білірубіну фракційно (загальний, прямий, непрямий)
   63 грн.
  • Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий та тимолова проба)
   203 грн.
  • Печінкові проби з аланінамінотрансферазою і аспартатамінотрансферазою (білірубін загальний, прямий, непрямий та тимолова проба)
   55 грн.
  • Тимолова проба
   57 грн.
  • Визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові
   44 грн.
  • Визначення активності аспартатамінотрансфераза у сироватці крові
   44 грн.
  • Визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові
   67 грн.
  • Визначення активності гамма-глутамилтрансферази (ГГТ) в сироватці крові
   67 грн.
  • Визначення активності альфа-амілази
   52 грн.
  • Визначення загального білку у сироватці крові
   60 грн.
  • Визначення альбумінів у сироватці крові
   53 грн.
  • Визначення сечовини у сироватці крові
   50 грн.
  • Визначення креатиніну у сироватці крові
   53 грн.
  • Визначення сечової кислоти у сироватці крові
   54 грн.
  • Визначення серомукоїду у сироватці крові
   69 грн.
  • Визначення С-реактивного білку у сироватці крові (СРБ)
   63 грн.
  • Визначення ревматоїдного фактору в сироватці крові (РФ)
   60 грн.
  • Визначення антистрептолізину О в сироватці кров (АСЛО)
   60 грн.
  • Ревмопроби (серомукоїд, С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин О)
   150 грн.
  • Визначення С-реактивного білку кількісним методом (СРБ)
   103 грн.
  • Визначення групи крові та резус-фактора
   57 грн.
  • Дослідження швидкими тестами на тропоніни, якісний метод
   223 грн.
  • Дослідження швидкими тестами на вірусний гепатит В, якісний метод
   110 грн.
  • Дослідження швидкими тестами на вірусний гепатит С, якісний метод
   126 грн.
  • Імуноферментний аналіз крові на антитіла IgM та IgG до коронавірусу
   194 грн.
  • Імуноферментний аналіз крові на антитіла IgG до коронавірусу
   118 грн.
  • Імуноферментний аналіз крові на антитіла IgM до коронавірусу
   118 грн.
  • Імуноферментний аналіз крові на антитіла IgM та IgG до коронавірусу (без забору крові)
   165 грн.
  • Імуноферментний аналіз крові на антитіла IgG до коронавірусу (без забору крові)
   90 грн.
  • Імуноферментний аналіз крові на антитіла IgM до коронавірусу (без забору крові)
   90 грн.
  • Забір крові з вени
   25 грн.
  • Серологічне дослідження крові на сифіліс реакцією мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (якісний метод) із забором крові
   59
  • Дослідження мазка на гонорею
   20
 • Бактеріологічні дослідження
  • Відбір матеріалу (1 ділянка) з ротоглотки, носа, язика, ока, шкіри бактеріологом і фельдшером-лаборантом
   20 грн.
  • Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів
   62 грн.
  • Виявлення патогенної та умовно патогенної мікрофлори у слизі з ротоглотки
   100 грн.
  • Виявлення патогенної та умовно патогенної мікрофлори у слизі з носа
   80 грн.
  • Виявлення патогенної та умовно патогенної мікрофлори у слизі з носоглотки
   100 грн.
  • Виявлення патогенної та умовно патогенної мікрофлори у харкотинні
   161 грн.
  • Виявлення патогенної та умовно патогенної мікрофлори у вмісті бронхів
   159 грн.
  • Виявлення патогенної та умовно патогенної мікрофлори у виділеннях із статевих органів
   117 грн.
  • Виявлення патогенної та умовно патогенної мікрофлори у виділеннях з ока
   155 грн.
  • Виявлення патогенної та умовно патогенної мікрофлори у виділеннях з вуха
   122 грн.
  • Виявлення патогенної та умовно патогенної мікрофлори у виділеннях з рани
   127 грн.
  • Виявлення патогенної та умовно патогенної мікрофлори в сечі
   101 грн.
  • Виявлення патогенної та умовно патогенної мікрофлори в жовчі
   124 грн.
  • Виявлення патогенної та умовно патогенної мікрофлори в рідинах з закритих порожнин (синовіальної, плевральної, черевної)
   123 грн.
  • Виявлення патогенної та умовно патогенної мікрофлори в змивах з поверхні шкіри
   116 грн.
  • Виявлення патогенної та умовно патогенної мікрофлори в жіночому грудному молоці
   89 грн.
  • Виявлення патогенної та умовно патогенної мікрофлори в крові
   113 грн.
  • Дослідження слизу з ротоглотки на дифтерію
   90 грн.
  • Дослідження слизу з носа на дифтерію
   90 грн.
  • Дослідження методом прямої бактеріоскопії для виявлення коринебактерій у хворих з підозрою на дифтерію
   65 грн.
  • Дослідження слизу з носоглотки на менінгокок
   165 грн.
  • Дослідження слизу з ротоглотки на стафілокок
   50 грн.
  • Дослідження слизу з носа на стафілокок
   50 грн.
  • Виявлення дріжджоподібних грибів роду Candida у клінічному матеріалі
   69 грн.
  • Дослідження фекалій на шигели, сальмонели з профілактичною метою
   69 грн.
  • Виявлення патогенної та умовно патогенної мікрофлори у фекаліях
   126 грн.
  • Дослідження фекалій на дисбактеріоз
   194 грн.
  • Дослідження крові на збудники черевного тифу, паратифів
   90 грн.
  • Дослідження матеріалу на холеру
   223 грн.
 • Рентгенологічні дослідження
  • Рентгенографія органів грудної клітки у одній проекції
   80 грн.
  • Рентгенографія органів грудної клітки у одній проекції (на цифровому рентген апараті)
   60 грн.
  • Рентгенографія органів грудної клітки у двух проекціях
   128 грн.
  • Рентгенографія органів грудної клітки у двух проекціях (на цифровому рентген апараті)
   87 грн.
  • Рентгенографія скроневої кістки
   107 грн.
  • Рентгенографія скроневої кістки (на цифровому рентген апараті)
   87 грн.
  • Рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання
   143 грн.
  • Рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання (на цифровому рентген апараті)
   114 грн.
  • Рентгенографія органів черевної порожнини (оглядова)
   110 грн.
  • Рентгенографія органів черевної порожнини (оглядова) (на цифровому рентген апараті)
   87 грн.
  • Рентгенографія колоносових пазух
   73 грн.
  • Рентгенографія колоносових пазух (на цифровому рентген апараті)
   60 грн.
  • Рентгенографія кісток носа
   73 грн.
  • Рентгенографія кісток носа (на цифровому рентген апараті)
   60 грн.
  • Рентгенографія висково-щелепного суглоба (в одній проекції)
   103 грн.
  • Рентгенографія висково-щелепного суглоба (у двух проекціях)
   113 грн.
  • Рентгенографія черепа у двох проекціях
   120 грн.
  • Рентгенографія черепа у двох проекціях (на цифровому рентген апараті)
   87 грн.
  • Рентгенографія нижньої щелепи
   103 грн.
  • Рентгенографія ключиці
   73 грн,
  • Рентгенографія ключиці (на цифровому рентген апараті)
   60 грн.
  • Функціональне дослідження хребта
   148 грн.
  • Функціональне дослідження хребта (на цифровому рентген апараті)
   114 грн.
  • Рентгенографія периферійних відділів кістяка в одній проекції
   80 грн.
  • Рентгенографія периферійних відділів кістяка в одній проекції (на цифровому рентген апараті)
   60 грн.
  • Рентгенографія кісток тазу
   80 грн.
  • Рентгенографія кісток тазу (на цифровому рентген апараті)
   60 грн.
  • Рентгенографія м'яких тканин
   83 грн.
  • Рентгенографія м'яких тканин (на цифровому рентген апараті)
   60 грн.
  • Рентгенографія грудини з компресією під час дихання
   225 грн.
  • Рентгенографія грудини з компресією під час дихання (на цифровому рентген апараті)
   196 грн.
  • Рентгенографія шийного відділу хребта в 2-х проекціях
   113 грн.
  • Рентгенографія шийного відділу хребта в 2-х проекціях (на цифровому рентген апараті)
   87 грн.
  • Рентгенографія грудного відділу хребта в 2-х проекціях (на цифровому рентген апараті)
   142 грн.
  • Рентгенографія поперекового відділу хребта в 2-х проекціях
   188 грн.
  • Рентгенографія суглоба або ділянки трубчастих/плоских кісток
   113 грн.
  • Рентгенографія суглоба або ділянки трубчастих/плоских кісток (на цифровому рентген апараті)
   87 грн.
 • Ендоскопічні дослідження
  • Езофагогастродуоденоскопія діагностична
   311 грн.
  • Езофагогастродуоденоскопія із взяттям біопсії
   314 грн.
  • Езофагогастродуоденоскопія із лікувальною маніпуляцією
   353 грн.
  • Бронхоскопія діагностична
   292 грн.
  • Бронхоскопія із взяттям біопсії
   295 грн.
  • Бронхоскопія із лікувальною маніпуляцією
   314 грн.
  • Колоноскопія діагностична
   441 грн.
  • Колоноскопія із взяттям біопсії
   444 грн.
  • Колоноскопія лікувальна (з поліпектомією)
   444 грн.
 • Ультразвукові дослідження
  • Трансабдомінальні дослідження органів гепатобіліарної системи. Комплексно: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка
   163 грн.
  • Ультразвукові дослідження дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів. Щитовидна залоза
   86 грн.
  • Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи. По окремих органах: нирок та сечового міхура
   105 грн.
  • Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи. По окремих органах: передміхурова залоза
   48 грн.
  • Ультразвукове дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів. Молочні залози ( з двох сторін)
   125 грн.
  • Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи. По окремих органах: нирки + надниркові залози
   67 грн.
  • Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи. По окремих органах: сечовий міхур з визначенням залишкової сечі.
   48 грн.
  • Ультразвукові дослідження судин. Периферичні судини.
   86 грн.
  • Ультразвукове дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів. М'які тканини
   77 грн.
  • Ультразвукове дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів. Кістки та суглоби
   106 грн.
  • Ультразвукові дослідження судин. Дослідження судин з кольоровим допплерівським картуванням
   182 грн.
 • Функціональні дослідження
  • Реонцефалографія
   143 грн.
  • Холтерівський моніторинг ЕКГ
   221 грн.
  • Дослідження функції зовнішнього дихання (спірографія)
   92 грн.
  • Дослідження функції зовнішнього дихання (спірографія) з додатковим навантаженням
   120 грн.
  • Дослідження функції зовнішнього дихання (спірографія) з бронхолітичними пробами
   126 грн.
  • Реовазографія верхніх кінцівок
   96 грн.
  • Реовазографія нижніх кінцівок
   96 грн.
  • Функціональні тести серця. Електрокардіографія
   57 грн.
  • Проба з дозованим фізичним навантаженням на велоергометрі
   182 грн.
  • Добовий моніторинг артеріального тиску
   142 грн.
 • Поліклініка
  • лікарем-інфекціоністом
   81 грн.
  • лікарем-дерматовенерологом
   87 грн.
  • лікарем-алергологом
   75 грн.
  • лікарем-кардіологом
   70 грн.
  • лікарем-ревматологом
   69 грн.
  • лікарем-гастроентерологом
   71 грн.
  • лікарем-офтальмологом
   69 грн.
  • лікарем-пульмонологом
   71 грн.
  • лікарем-урологом
   81 грн.
  • лікарем-ендокринологом
   70 грн.
  • лікарем-терапевтом
   66 грн.
  • лікарем-онкологом
   81 грн.
  • лікарем-хірургом
   81 грн.
  • лікарем-ортопедом-травматологом
   72 грн.
  • лікарем-отоларингологом
   72 грн.
  • лікарем-невропатологом
   70 грн.
  • лікарем-хірургом-проктологом
   81 грн.
 • Перебування у відділеннях
  • перебування у інфекційному відділенні (45 ліжок), в т.ч. гепатологічному центрі (20 ліжок, диспансерно-консультативний кабінет, маніпуляційний кабінет)
   318 грн.
  • перебування у неврологічному відділенні
   179 грн.
  • перебування у гастроентерологічному відділенні
   73 грн.
  • перебування у терапевтичгному відділенні
   164 грн.
  • перебування у пульмонологічному відділенні
   145 грн.
  • перебування у хірургічному відділенні
   306 грн.
  • перебування у ревматологічному відділенні
   168 грн.
 • Стажування лікарів (провізорів) - інтернів
  • Стажування лікарів (провізорів) - інтернів по спеціальності "Внутрішні хвороби" (за один тиждень стажування)
   209 грн.
  • Стажування лікарів (провізорів) - інтернів по спеціальності "Хірургія" (за один тиждень стажування)
   209 грн.
  • Стажування лікарів (провізорів) - інтернів по спеціальності "Інфекційні хвороби" (за один тиждень стажування)
   209 грн.
  • Стажування лікарів (провізорів) - інтернів по спеціальності "Клінічна фармація" (за один тиждень стажування)
   209 грн.
  • Стажування лікарів (провізорів) - інтернів по спеціальності "Анестезіологія та інтенивна терапія" (за один тиждень стажування)
   209 грн.
 • Профілактичний медичний огляд
  • Проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів згідно наказу №280
   465 грн.
  • Проведення медичних оглядів працівників певних категорій згідно наказу №246
   574 грн.
  • Медичний огляд для отримання довідки (ліцензії) на об`єкт дозвільної системи
   373 грн.
  • Медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів. Відділення медичного огляду кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів здійснює медичний огляд осіб згідно вимог наказів МОЗ України та МВС України, а саме: № 65/80 від 31.01.2007 «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів». Пройти медичний огляд всі бажаючі можуть щоденно з 9:00 до 15:00 крім суботи та неділі. Ми цінуємо Ваш час, тому радимо мати при собі наступні документи: Паспорт або інший документ, що засвідчує особу; Дві фотокартки формату 3х4; Сертифікат про проходження обов’язкового профілактичного наркологічного огляду; Довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричного оглядів; Порядок проведення періодичного медичного огляду кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів: Медичний огляд здійснюється комісійно з метою вирішення питання про наявність або відсутність у водія медичних протипоказань до керування транспортними засобами. Медичний огляд включає себе: загальний аналіз крові та сечі; аналіз крові на цукор; визначення групи крові та резус-фактору; електрокардіографія; обстеження гостроти і полів зору; обстеження вестибулярного апарату; огляд та заключення лікарів спеціалістів (терапевт, отоларинголог, офтальмолог, хірург, невропатолог).
   518 грн.
Онлайн запис